1 2 3 4

aktualnoci
21 Czerwiec 2012
CLIMATEC wykonawc? instalacji wentylacji mechanicznej na budowie osiedla Panorama Krakowska. Inwestycja to nowoczesne budynki mieszkalne o ciekawej bryle usytuowane przy ulicy A.Fredry / Turowicza. Atrakcyjna lokalizacja inwestycji pomiêdzy dwoma centrami handlowo - kulturalnymi C.H Bonarka i C.H Zakopianka.
18 Kwiecień 2012
Zbli¿amy siê do zakoñczenia prac instalacyjnych! Media Expert jest jednym z kluczowych najemców powstaj±cej w Kielcach Galerii Korona. Bêdzie to najwiêkszy elektromarket tej sieci w mie¶cie, jego powierzchnia ca³kowita wyniesie oko³o 1500 mkw
29 Marzec 2012
Firma BUDOMAX doceni³a nasz profesjonalizm anga¿uj±c do wspólnego przedsiêwziêcia tj. budowy kompleksu mieszkalego przy ul. Gra¿yny w Krakowie. Rozpoczêli¶my prace instalacyjne w projekcie deweloperskim firmy Krak Kolor Deweloper. Zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej gara¿y i mieszkañ.

nasze realizacje


Strona gwna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona gwna